Region wise pass Percentage for Class X

Region wise pass Percentage for Class x
Sl. NoRegion2014201520162017201820192020202120222023Variation with KVS Average 2022
1Agra99.9799.8199.1199.7296.5899.7799.0810096.0397.461.43
2Ahmedabad99.6798.6699.5199.5994.2699.1799.1910093.8198.094.28
3Bangalore10099.7599.9499.9899.299.9299.591009999.550.55
4Bhopal99.4499.8599.8910095.1399.2799.1310093.1696.623.46
5Bhubaneswar99.9599.4499.6899.8296.9799.6499.7410099.4399.05-0.38
6Chandigarh99.7399.4699.2899.9295.999.7499.3410097.7298.650.93
7Chennai99.9899.6199.9399.8998.3699.7899.6710097.6699.331.67
8Dehradun99.4799.3297.7799.7396.8799.5399.810097.9199.121.21
9Delhi99.8699.5899.5899.8397.0299.7999.3899.9997.0798.731.66
10Ernakulam10099.9899.6610099.8499.9899.8210099.7499.980.24
11Gurgaon99.4798.989999.6996.5799.8599.5710095.7598.722.97
12Guwahati99.999.9499.2299.9392.5699.0399.1410097.598.581.08
13Hyderabad99.7299.8399.510096.3299.9399.9810099.8899.48-0.4
14Jabalpur99.4999.297.3799.7895.2499.2698.6910091.4895.243.76
15Jaipur99.4299.9399.4499.9896.8499.6799.4110098.6299.10.48
16Jammu99.9199.6799.999.9596.9199.6198.7610099.0899.230.15
17Kolkata99.6299.0495.7498.9493.7799.4199.5510096.8499.122.28
18Lucknow99.1899.2597.599.993.7799.2698.2710093.4398.144.71
19Mumbai99.898.1399.1799.6596.2498.9498.4710092.8694.481.62
20Patna99.7998.6297.8198.6998.9498.9898.8710097.9593.69-4.26
21Raipur98.5699.3898.4499.4598.9899.6198.4510096.497.170.77
22Ranchi99.5199.2297.6399.9692.6998.8598.810095.695.770.17
23Silchar99.9499.1598.3499.5995.1599.3999.7810098.0799.541.47
24Tinsukia99.6298.7798.9399.2685.3196.698.7799.9996.2296.950.73
25Varanasi99.2699.8199.2299.8295.0999.1798.9810095.0398.823.79
26KVS(HQ)10097.310010010010010010091.497.676.27