CPIO & Appellate of Regional offices of KVS

PIO & Appellate of Regional offices of KVS
Sr.No. Region Name of the CPIO Appellate Authority
1 Agra Sh.Krishan Kumar P, AO Sh. Tajuddin Shaik, DC
2 Ahmedabad Sh. Venkateshwar Prasad B, AC Smt Shruti Bhargava, DC
3 Bangalore Sh. K.N. Sheshagiri Rao, AO Sh. Dharmerndra Patle, DC
4 Bhopal Sh. Prafull Kumar Shastri, AO Sh. R. Senthil Kumar, DC
5 Bhubaneswar Sh.Dinesh Kumar Sharma, AO Sh. Shiharan Bose, DC
6 Chandigarh Sh. Jugal Kishore, AC Mrs. Prreti Saxena, DC
7 Chennai Sh. M. Vellaichamy, AC Sh. D.Manivannan, DC
8 Dehradun Sh. RAM KISHAN MEENA, AO Ms Sukriti Raiwani DC
9 Delhi Sh. Pravin Kumar, AO Sh. S. S. Chauhan, DC
10 ErnaKulam Mrs. Deepti Nair, AC Sh. Santhosh Kumar N, DC
11 Gurgaon Sh. R. Pramod, AC Sh. Varun Mitra, DC
12 Guwahati Sh. Naresh Kumar, AC Sh.Chandra Shekhar Azad, DC
13 Hyderabad Sh.M. Rajeshwara Rao, AC Dr. D. Manjunath, DC
14 Jabalpur Sh Dharmender Kumar, AO Sh. Somit Shrivastav, DC
15 Jaipur Sh. Digg Raj Meena, AC Sh.Banna Lal Moradia, DC
16 Jammu Sh. Lalit Sharma, AO Sh. Nagendra Goyal, DC
17 Kolkata Sh. S.L.Deepankar, AO Sh. Y Arun Kumar, DC
18 Lucknow Sh. Ravindra Kumar Singh, AO I/C DC
19 Mumbai Sh. Sajeev Goswami, AO Ms.Sona Seth, DC
20 Patna Sh. Satish Kumar Tripathi, AO Sh. Anurag Bhatnagar, DC
21 Raipur Sh. Vivek Chauhan, AC Sh. Vinod Kumar, DC
22 Ranchi Sh. Suresh Singh, AC Sh. Dakeshwer Prasad Patel, DC
23 Silchar Sh. C.H. Prasada Rao, AC Mr. P.I.T. Raja
24 Tinsukia Sh. Narayan Chand Das, FO Shri C S Azad, DC
25 Varanasi Sh. Dinesh Chand Meena, AC Sh. A.K. Mishra, DC
26 Gwalior, ZIET Sh.Tarun Prakash Sharma, TA, PGT(Geo.) Sh.Anurag Yadav, Director
27 Mumbai, ZIET Sh. Shashi Kant Singhal, TA, ZIET Ms. Shahida Parveen, Director
28 Mysore, ZIET Sh. S MURUGAN, TA(HISTORY) Ms. Minaxi Jain, Director
29 Chandigarh ZIET Sh.Sanjay Chauhan, TA, PGT(Eng.) Sh. Mukesh Kumar, Director
30 Bhubaneswar ZIET Sh. Shankarsan Jena, TA (Economics) Ms.P.B.S. Usha, Director