PIO & Appellate of Regional offices of KVS

PIO & Appellate of Regional offices of KVS
Sr.No. Region Name of the PIO Appellate Authority
1 Agra Sh.Krishan Kumar, AO Sh.Chandra Shekhar Azad, DC
2 Ahmedabad IC, AO Sh.Jaideep Das, DC
3 Bangalore Sh. B. Lingaraj Readdy, AO Sh. Sirimala Sambanna, DC
4 Bhopal Sh. Aditya Sharma, SO Sh. Somit Shrivastav, DC
5 Bhubaneswar Sh.Dinesh Kumar Sharma, AO Sh. S.K. Chopdar, DC
6 Chandigarh Ms.T.Rukmani, AC Sh. P. Deva Kumar, DC
7 Chennai Sh.T. Bramhanandam, AC Smt. M. Rajeshwari, DC
8 Dehradun Ms. Alka Gupta, AC Ms. Minaxi Jain, DC
9 Delhi Sh. Pravin Kumar, AO Sh. Nagendra Goyal, DC
10 ErnaKulam Ms. Shalini Pruthi, AC Sh. R. Senthil Kumar, DC
11 Gurgram Sh.Salil Saxena, AC Sh. S. S. Chauhan, DC
12 Guwahati Sh. Kanu Das, AO Sh. Varun Mitra, DC
13 Hyderabad Ms. J.S.V. Lakshmi, AC Sh. Kavuttan Saseendran, DC
14 Jabalpur Sh Dharmender Kumar, AO Sh. Tajuddin Shaik, DC
15 Jaipur IC ( AC) Sh.Banna Lal Moradia, DC
16 Jammu Sh. T.R. Chaudhary, AC Dr. D. Manjunath, DC
17 Kolkata Sh.P.C.Mohapatra, AC Ms.Chandana Mandal, DC
18 Lucknow Sh. Suresh Kumar Dawar, AO Sh. D.K.Dwivedi, DC
19 Mumbai Sh. Sajeev Goswami, AO Ms.Sona Seth, DC
20 Patna Sh. A.K. Mishra, AC Sh. Y Arun Kumar, DC
21 Raipur Sh. M. Babu, AO Sh. Vinod Kumar, DC
22 Ranchi Sh. Shashikant Sharma, AO Sh. Dakeshwer Prasad Patel, DC
23 Silchar IC (AO) IC ( DC)
24 Tinsukia Sh. Abhishek Sharma, AO IC (DC)
25 Varanasi Ms. Neelam Pal, SO Sh.D. Manivanam, DC
26 Gwalior, ZIET Sh.Tarun Prakash Sharma, TA, PGT(Geo.) Sh.Anurag Yadav, Director
27 Mumbai, ZIET Ms. Pushpa Verma, TA, ZIET Ms.Sona Seth, Director
28 Mysore, ZIET Sh. Kalusivalingam, TA, PGT(Maths) Sh.Srimala Sambhana, Director
29 Chandigarh ZIET Sh.Sanjay Chauhan, TA, PGT(Eng.) Sh. Mukesh Kumar, Director
30 Bhubaneswar ZIET Sh.A.K. Gupta, TA PGT(Chem.) Ms.P.B.S. Usha, Director