CPIO & Appellate of Regional offices of KVS

PIO & Appellate of Regional offices of KVS
Sr.No. Region Name of the CPIO Appellate Authority
1 Agra Sh.Krishan Kumar P, AO Sh. Tajuddin Shaik, DC
2 Ahmedabad Sh. Krishna Gopal Sharma, SO Smt Shruti Bhargava, DC
3 Bangalore Sh. K.N. Sheshagiri Rao, AO Sh. Dharmerndra Patle, DC
4 Bhopal Sh. Aditya Sharma, SO Sh. R. Senthil Kumar, DC
5 Bhubaneswar Sh.Dinesh Kumar Sharma, AO Sh. Shiharan Bose, DC
6 Chandigarh Sh. T. Brahmanandan, AC Mrs. Prreti Saxena, DC
7 Chennai , AC Dr. D. Manjunath, DC
8 Dehradun AC Ms Sukriti Raiwani DC
9 Delhi Sh. Pravin Kumar, AO Sh. S. S. Chauhan, DC
10 ErnaKulam Ms. Shalini Pruthi, AC Sh. Santhosh Kumar N, DC
11 Gurgaon Sh.Rakesh Dhyani, AO Sh. Varun Mitra, DC
12 Guwahati Sh. Venkateshwar Prasad B., AC Sh.Chandra Shekhar Azad, DC
13 Hyderabad Sh.M. Rajeshwara Rao, AC Dr. D. Manjunath, DC
14 Jabalpur Sh Dharmender Kumar, AO Sh. Somit Shrivastav, DC
15 Jaipur Sh. Digg Raj Meena, AC Sh.Banna Lal Moradia, DC
16 Jammu Sh. T.R. Chaudhary, AC Sh. Nagendra Goyal, DC
17 Kolkata Mr. Sanjib Sinha, AC Sh. Y Arun Kumar, DC
18 Lucknow Smt. Preeti Saxena, AC Sh. D.K.Dwivedi, DC
19 Mumbai Sh. Sajeev Goswami, AO Ms.Sona Seth, DC
20 Patna AC Sh. Anurag Bhatnagar, DC
21 Raipur Sh. Suresh Singh, I/C AO Sh. Vinod Kumar, DC
22 Ranchi Sh. D. V. Ramakrishna, AC Sh. Dakeshwer Prasad Patel, DC
23 Silchar Sh. C.H. Prasada Rao, AC Mr. P.I.T. Raja
24 Tinsukia Sh. Abhishek Sharma, AO Sh. Sojan P John, DC
25 Varanasi Sh. B. dayal, AC Sh. A.K. Mishra, DC
26 Gwalior, ZIET Sh.Tarun Prakash Sharma, TA, PGT(Geo.) Sh.Anurag Yadav, Director
27 Mumbai, ZIET Ms. Pushpa Verma, TA, ZIET Ms. Shahida Parveen, Director
28 Mysore, ZIET Sh. Kalusivalingam, TA, PGT(Maths) Ms. Minaxi Jain, Director
29 Chandigarh ZIET Sh.Sanjay Chauhan, TA, PGT(Eng.) Sh. Mukesh Kumar, Director
30 Bhubaneswar ZIET Sh.A.K. Gupta, TA PGT(Chem.) Ms.P.B.S. Usha, Director