PIO & Appellate of Regional offices of KVS

PIO & Appellate of Regional offices of KVS
Sr.No. Region Name of the PIO Appellate Authority
1 Agra Sh. Sudershan Kumar, AO Sh. C.S. Azad, DC
2 Ahmedabad Sh. Maha Singh, AO Sh. Jaideep Das, DC
3 Bangalore Sh. B. Lingaraj Readdy, AO Sh. Sirimala Sambanna, DC
4 Bhopal Sh. Aditya Sharma, SO Sh. Somit Shrivastav, DC
5 Bhubaneswar Sh. T. Punna Rao, AC Sh. S.K. Chopdar, DC
6 Chandigarh Sh. Som Dutt, AC Sh. P. Deva Kumar, DC
7 Chennai Sh. R. Senthil Kumar, AC Smt. M. Rajeshwari, DC
8 Dehradun Sh. Akhilesh Chandra Mishra, AO Ms. Menaxi Jain, DC
9 Delhi Sh. Pravin Kumar, AO Sh. Nagendra Goyal, DC
10 ErnaKulam Shalini Pruthi, AO Sh. R. Senthil Kumar, DC
11 Gurgram Sh. Pushpendra Kumar, AO Sh. S S. Chauhan, DC
12 Guwahati Sh. Kanu Das, AO Sh. Varun Mitra, DC
13 Hyderabad J.S.V. Lakshmi, AC Sh. Kavuttan Saseendran, DC
14 Jabalpur Sh Dharmender Kumar, AO Sh. Tajuddin Shaik, DC
15 Jaipur Sh. Girdhari Singh, AO Sh. Yash Pal Singh,DC
16 Jammu Sh. T.R. Chaudhary, AC Dr. D. Manjunath, DC
17 Kolkata Sh. Sekhar Jyoti chakarborty, SO Smt. Pujari Bal Sundera Usha, DC
18 Lucknow Sh. Suresh Kumar Dawar, AO Sh. D.K.Dwivedi, DC
19 Mumbai Sh. Sajeev Goswami, AO श्री एन.आर. मुरली, उपायुक्त दोहरे प्रभारी
20 Patna Sh. A.K. Mishra, AC Sh. Y Arun Kumar, DC
21 Raipur Sh. M. Babu, AO Ms. Chandana Mandal, DC
22 Ranchi Sh. Shashikant Sharma, AO Sh. P Balasubramanian, I/C DC
23 Silchar Sh. S.K. Dwivedi, AO Sh. P.I.T. Raja, I/C DC
24 Tinsukia Sh. Abhishek Sharma, AO Sh. B.K. Behera, DC
25 Varanasi Sh. Nirmal Kumar, AO Sh. D. Manivannan,
26 Gwalior, ZIET Sh. Tarun Prasad, TA, PGT(Geo) Sh. Sirimala Sambanna, Director
27 Mumbai, ZIET Pushpa Verma TA ZIET Sh. N. R. Murli, Director
28 Mysore, ZIET Sh. S. Kalusivalingam, TA PGT(Maths) I/C Director
29 Chandigarh ZIET Sh. Sanjay Chauhan,TA PGT(Eng.) Sh. Ranvir Sing, Director
30 Bhubaneswar ZIET Sh. A. K. Gupta, TA PGT(Chem.) I/C Director